Sự kiện:  Tin kinh tế

Trung bình mỗi tháng có 8,6 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

(VOH) - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10/2020 tăng 18,4% so với tháng 9/2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4%.

Tổng cục Thông kê cho biết, tính chung 10 tháng năm 2020, cả nước có gần 111,2 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020 khởi sắc so với tháng trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2020 khởi sắc so với tháng trước. Ảnh minh họa: TTO 

Trong tháng 10/2020, cả nước có 12,2 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165,6 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72,4 ngàn lao động, tăng 18,4% về số doanh nghiệp, giảm 18,5% về vốn đăng ký và giảm 12,7% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 31,2% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng, cả nước còn có 5.044 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,4% so với tháng trước và giảm 30,4% so với cùng kỳ năm 2019; có 3.293 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,7% và tăng 57,9%; có 3.579 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,6% và giảm 28,6%; có 1.413 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 18,6% và tăng 0,2%.

Trong 10 tháng có gần 85,6 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 41,8 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 58,7%; gần 30,3 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,4%; 13,5 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có 8,6 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.