Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng "bong bóng bất động sản"