028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin kinh tế

Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của Đường sắt Việt Nam

(VOH)-Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cụ thể, để phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty rà soát, hoàn thiện nội dung kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018; trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định làm căn cứ để Tổng công ty tổ chức thực hiện.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức xây dựng Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của Tổng công ty giai đoạn đến 2025 gồm từ nay đến 2020 và giai đoạn 2021 – 2025. Trrong đó, xác định rõ nội dung chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong từng giai đoạn, bao gồm cả các dự án ưu tiên thực hiện; chú ý kết hợp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt với phát triển dịch vụ du lịch và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường sắt; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.