Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xử phạt 300 triệu đối với 2 công ty bán hàng đa cấp sai phạm

  (VOH) - Căn cứ một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp của công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và công ty TNHH World Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra và xử phạt 02 công ty này 300 triệu đồng.

  Cụ thể, xử phạt công ty Cổ phần Queenet Quốc tế số tiền là 240.000.000 đồng (hai trăm bốn mươi triệu đồng) đối với một số vi phạm sau: Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật; không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

  Xử phạt công ty TNHH World Việt Nam số tiền là 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng) khi công ty không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật; không thực hiện nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

  Theo quy định, công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam có 30 ngày để khiếu nại. Quá thời hạn này, nếu Công ty không khiếu nại, hoặc khiếu nại bị bác bỏ, Cục QLCT sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và bán hàng đa cấp.

  Chấn Hưng TH