Yêu cầu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp nghỉ lễ 2/9

(VOH) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống quản lý đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cũng tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn có kế hoạch tiền mặt để chủ động đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá cho tổ chức và cá nhân. Làm tốt dịch vụ ATM, tăng cường giám sát tồn quỹ máy ATM để bổ sung kịp thời, bố trí cán bộ trực và chủ động xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt chú ý tại các tỉnh, thành phố lớn, khu công nghiệp, khu đông dân cư, đảm bảo thuận tiện giao dịch cho khách hàng trong thời gian cao điểm.