04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:05 25 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
06:00 30 phút
An toàn là hạnh phúc
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo - Những câu chuyện đời
07:00 30 phút
Tri thức sáng tạo - Môi trường và cuộc sống
07:30 30 phút
Thời sự - Từ nghị quyết đến cuộc sống
08:00 30 phút
Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình AM
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 55 phút
Giao hưởng - An ninh đời sống
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Sức khoẻ cộng đồng - Dân số KHHGĐ - Chung tay phòng chống dịch bệnh
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Chấp cánh hàng Việt
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 60 phút
Bản tin (5') - Ca nhạc cải lương
14:00 30 phút
Tư vấn pháp luật trực tiếp
14:30 30 phút
Sức khoẻ cộng đồng - Dân số KHHGĐ - Chung tay phòng chống dịch bệnh
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Tạp chí văn nghệ
15:30 30 phút
An ninh đời sống
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
An toàn là hạnh phúc
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Chắp cánh hàng Việt
19:30 30 phút
Cộng đồng không khói thuốc
20:00 60 phút
Nông thôn - Vui cùng nhà nông - Kết nối nhà nông
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Vọng cổ tri âm
22:00 30 phút
Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 30 phút
Tiếng thơ
23:30 30 phút
Dân ca
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
06:00 30 phút
Phát triển đô thị bền vững
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Khúc hát thiên thần
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 25 phút
Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Khúc hát thiên thần
09:30 30 phút
Vì một xã hội học tập
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Phát triển đô thị bền vững
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Kỹ năng vào đời
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo - Thông tin mua sắm - Đường dây nóng sức khỏe
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Ca nhạc cải lương
14:00 30 phút
Vì một xã hội học tập
14:30 30 phút
Kỹ năng vào đời
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Tạp chí Văn nghệ
15:30 30 phút
Vì một xã hội học tập
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:00 45 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Phát triển đô thị bền vững
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Kỹ năng vào đời
19:30 30 phút
VOH kết nối
20:00 60 phút
Nông thôn - Ngành thú y - Diễn đàn nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 15 phút
Chung tay giảm ngập đô thị
21:45 45 phút
Sát cánh cùng Gia đình Việt
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn - Nông dược - Nhất giống nhì canh
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
06:00 30 phút
Chung tay vì môi trường
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Khúc hát thiên thần
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 25 phút
Tiếng Khmer
08:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Còn mãi những bài ca
09:30 30 phút
Kinh tế
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Nhịp cầu nhân ái - Thông tin dành cho bạn
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Theo dòng thời sự
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo - Những câu chuyện đời
13:00 5 phút
Bản tin
13:05 55 phút
Ca nhạc cải lương
14:00 30 phút
Nước sạch, sức khỏe và môi trường
14:30 30 phút
Nhịp cầu nhân ái - Thông tin dành cho bạn
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
CLB Tài tử cải lương
15:30 40 phút
Hạt giống tâm hồn
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Chung tay vì môi trường
18:15 30 phút
Nông thôn mới - Dinh dưỡng cộng đồng - Nâng tầm sức khỏe
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Tư vấn pháp luật trực tiếp
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 5 phút
Giới thiệu chương trình
21:20 10 phút
Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Nhịp cầu nhân ái
22:00 30 phút
Bác sĩ của bạn
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 30 phút
Tiếng thơ
23:30 30 phút
Dân ca
04:00 25 phút
Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
06:00 30 phút
Đối ngoại
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Tri thức sáng tạo - Môi trường và cuộc sống
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 30 phút
Khmer - Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 55 phút
Khúc hát thiên thần - Cuộc sống muôn màu
10:00 30 phút
VOH kết nối yêu thương
10:30 30 phút
Lăng kính muôn màu
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Sức khỏe đời sống
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 60 phút
Bản tin - Đờn ca tài tử
14:00 30 phút
Công dân và pháp luật
14:30 30 phút
Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 25 phút
Tạp chí Hương Sen
15:30 30 phút
Cuộc sống muôn màu
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bình Thuận
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Đối ngoại
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Sức khỏe đời sống
19:30 30 phút
VOH kết nối
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 30 phút
Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Công nghiệp hỗ trợ và khởi nghiệp
22:00 30 phút
Kinh tế
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:05 25 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
06:00 30 phút
Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Diễn đàn doanh nghiệp
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 30 phút
Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 55 phút
Giai điệu trẻ - Muôn mặt chuyện nghề
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Công dân và Pháp luật
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Quốc phòng toàn dân
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 60 phút
Bản tin - Giọng ca cải lương hàng tuần
14:00 30 phút
Pháp luật và Cuộc sống
14:30 30 phút
Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
15:00 30 phút
Bản tin - Chúng tôi là thanh niên xung phong
15:30 30 phút
Muôn mặt chuyện nghề
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
16:45 15 phút
Thông tin & Quảng cáo
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
18:15 30 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Quốc phong toàn dân
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 30 phút
Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Pháp luật và cuộc sống
22:00 30 phút
Muôn mặt chuyện nghề
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 30 phút
Thi ca điểm hẹn
23:30 30 phút
Cửa sổ văn học
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:25 5 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
06:00 30 phút
Nhân lực và phát triển
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Đầu tư phát triển - Chung tay giảm ngập đô thị
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 30 phút
Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
08:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Còn mãi những bài ca - 1800s cận cảnh/Trực tiếp Đối thoại cùng CQTP
10:00 30 phút
VOH kết nối
10:30 30 phút
Giao lưu cuối tuần - Chuyên đề An toàn Tiết kiệm điện
11:00 30 phút
Thời sự
11:30 30 phút
Văn hóa giải trí
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 60 phút
Bản tin - Tấu khúc vàng
14:00 120 phút
Trực tiếp Giọng ca cải lương hàng tuần
16:00 10 phút
Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Long An
16:45 15 phút
Tổng hợp ca nhạc và quảng cáo - Dinh dưỡng cho mọi gia đình
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Nhân lực và phát triển
18:10 35 phút
Nông thôn mới
18:45 15 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
19:00 30 phút
Văn hóa giải trí - Chung tay giảm ngập đô thị
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn
21:00 15 phút
Bản tin
21:15 45 phút
Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm - 1800s cận cảnh
22:00 30 phút
Thi ca điểm hẹn
22:30 30 phút
Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya
04:00 25 phút
Tiếng Khmer
04:05 25 phút
Giới thiệu chương trình
04:30 60 phút
Nông thôn - bác sĩ cây trồng - Phòng chống lụt bão ứng phó thiên tai
05:30 30 phút
Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
06:00 30 phút
Vì thành phố có chất lượng sống tốt
06:30 30 phút
Thông tin & quảng cáo
07:00 30 phút
Kinh tế - Tạp chí Người lao động
07:30 30 phút
Thời sự
08:00 60 phút
Cung điệu phương Nam
09:00 60 phút
Bản tin - Giai điệu trẻ - CLB Tuổi trẻ
10:00 30 phút
VOH kết nối yêu thương
10:30 30 phút
Tạp chí truyền thanh - Câu chuyện ATTKĐ
11:00 60 phút
Thời sự - CLB Thể thao
12:00 10 phút
Tiếng Chăm
12:10 50 phút
Thông tin & quảng cáo
13:00 60 phút
Bản tin - Ca nhạc cải lương
14:00 60 phút
Tạp chí Người lao động - Theo dòng thời sự
15:00 70 phút
Bản tin - Thanh âm dân tộc - CLB Tuổi trẻ - Tiếng Chăm
16:10 35 phút
Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Kiên Giang
16:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo - Du lịch cùng tôi
17:00 45 phút
Thời sự
17:45 30 phút
Vì thành phố có chất lượng sống tốt
18:15 30 phút
Nông thôn
18:45 15 phút
Từ nghị quyết đến cuộc sống
19:00 30 phút
CLB Thể thao
19:30 30 phút
VOH kết nối yêu thương
20:00 60 phút
Nông thôn - Bác sĩ cây trồng
21:00 30 phút
Bản tin - Giới thiệu chương trình - Tiếng Chăm
21:30 30 phút
Lăng kính muôn màu
22:00 30 phút
Theo dòng Thời sự
22:30 30 phút
Vọng cổ tri âm
23:00 60 phút
Đọc truyện đêm khuya