Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Thời sự - 21: 25: Giới thiệu chương trình

  Thời gian phát sóng: 21:00 – 21:30 mỗi ngày

  Nội dung: Thời sự - 21: 25: Giới thiệu chương trình

  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 30 phút
  An toàn là hạnh phúc
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Chào cờ - VUƠN CAO CÙNG HÀNG VIỆT
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  Chuyển động đô thị
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO ĐỂ THÀNH CÔNG
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Sức khoẻ cộng đồng
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN
  12:00 60 phút
  Thông tin & quảng cáo - Chuyên đề An toàn thực phẩm
  13:00 5 phút
  Bản tin
  13:05 55 phút
  Ca nhạc cải lương
  14:00 30 phút
  DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
  14:30 30 phút
  Sức khoẻ cộng đồng
  15:00 5 phút
  GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  15:05 25 phút
  GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  15:30 30 phút
  HIẾN KẾ GIAO THÔNG
  16:00 10 phút
  Warm up XSKT
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 15 phút
  TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN CUỘC SỐNG
  18:00 30 phút
  An toàn là hạnh phúc
  18:30 30 phút
  Nông thôn mới
  19:00 30 phút
  Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh
  19:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 25 phút
  Thời sự
  21:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình ngày mai
  21:30 30 phút
  NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
  21:30 30 phút
  Chân dung nghệ sĩ cải lương
  22:00 30 phút
  Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Tiếng thơ
  23:30 30 phút
  GIAO HƯỞNG THÍNH PHÒNG
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố
  06:00 30 phút
  Kinh tế
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  ĐỒNG TIỀN THÔNG MINH
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh
  09:30 30 phút
  KẾT NỐI TRI THỨC
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  VƯƠN CAO CÙNG HÀNG VIỆT
  11:00 30 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  11:30 30 phút
  Kỹ năng vào đời
  12:00 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 5 phút
  Bản tin
  13:05 55 phút
  SÂN KHẤU TRUYỀN THANH
  14:00 30 phút
  Bác sĩ của bạn
  14:30 30 phút
  Thanh niên ngày mới
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Bàn tròn văn học
  15:30 30 phút
  KIẾN TRÚC XANH
  16:00 10 phút
  Warm up XSKT
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất
  17:45 15 phút
  NHỊP SỐNG NỮ CÔNG NHÂN
  18:00 30 phút
  KINH TẾ
  18:30 30 phút
  Nông thôn mới
  19:00 30 phút
  Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh
  19:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 25 phút
  Thời sự
  21:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  21:20 10 phút
  Tiếng Chăm
  21:30 15 phút
  HỌC TIẾNG PHÁP
  21:45 45 phút
  Sát cánh cùng Gia đình Việt
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 30 phút
  Chung tay vì môi trường
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Cộng đồng không khói thuốc
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 25 phút
  CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:25 5 phút
  CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 25 phút
  Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh
  09:30 30 phút
  ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Kỹ năng vào đời
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Theo dòng thời sự
  12:00 10 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 5 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  13:05 55 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  14:00 30 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  14:30 30 phút
  Chương trình BÔNG LÚA VÀNG
  15:00 5 phút
  GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  15:05 25 phút
  GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  15:30 40 phút
  HIẾN KẾ GIAO THÔNG - 16:00: Warm up XSKT
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 15 phút
  TIẾNG NÓI TỪ ĐỊA PHƯƠNG
  18:00 30 phút
  VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH
  18:30 30 phút
  Nông thôn mới
  19:00 30 phút
  Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh
  19:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 25 phút
  Thời sự
  21:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  21:30 30 phút
  GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  22:00 30 phút
  Bác sĩ của bạn
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Tiếng thơ
  23:30 30 phút
  GIAO HƯỞNG THÍNH PHÒNG
  04:00 25 phút
  Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 30 phút
  Đối ngoại
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Sáng tạo để phát triển
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: KẾT NỐI TRI THỨC
  10:00 30 phút
  NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
  10:30 30 phút
  Chung tay vì môi trường
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  An ninh đời sống
  12:00 10 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - 13:05: Đờn ca tài tử
  14:00 30 phút
  Công dân và pháp luật
  14:30 30 phút
  Góc nhỏ gia đình - Phụ nữ ngày nay
  15:00 5 phút
  Bản tin
  15:05 25 phút
  Tạp chí Hương Sen
  15:30 30 phút
  KIẾN TRÚC XANH
  16:00 10 phút
  Warm up XSKT
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Bình Thuận
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 15 phút
  BHXH, BHYT- NHỮNG ĐiỀU CẦN BiẾT
  18:00 30 phút
  VÌ CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP
  18:30 30 phút
  Nông thôn mới
  19:00 30 phút
  Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh
  19:30 30 phút
  ĐÔ THỊ SỐ
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 30 phút
  Thời sự - 21:25: Giới thiệu chương trình
  21:30 30 phút
  GÓC NHÌN PHÁP LUẬT
  22:00 30 phút
  TÔI - NGƯỜI SÀI GÒN
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:05 25 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 30 phút
  Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Diễn đàn doanh nghiệp
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: BẤT ĐỘNG SẢN
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Công dân và Pháp luật
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  Quốc phòng toàn dân
  12:00 10 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - 13:05: Ca nhạc cải lương
  14:00 30 phút
  Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn
  14:30 30 phút
  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  15:00 30 phút
  Thời sự - 15:05: Chúng tôi là thanh niên xung phong
  15:30 30 phút
  HIẾN KẾ GIAO THÔNG
  16:00 10 phút
  Warm up XSKT
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
  16:45 15 phút
  Thông tin & Quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 15 phút
  CHUNG TAY GIẢM NGẬP ĐÔ THỊ
  18:00 30 phút
  DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
  18:30 30 phút
  Nông thôn mới
  19:00 30 phút
  Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh
  19:30 30 phút
  THAY ĐỔI ĐỂ THÀNH CÔNG
  20:00 60 phút
  Hội nhập cùng nhà nông - 20:30: Nông thôn
  21:00 30 phút
  Thời sự
  21:30 30 phút
  Pháp luật và Cuộc sống - Luật sư tư vấn
  22:00 30 phút
  CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 30 phút
  Thi ca điểm hẹn
  23:30 30 phút
  Tạp chí Hương sen
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:25 5 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 30 phút
  Nhân lực và Phát triển
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Đầu tư phát triển
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 30 phút
  CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ
  08:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  09:00 5 phút
  Bản tin
  09:05 55 phút
  Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh - 09:30: VƯƠN CAO CÙNG HÀNG VIỆT
  10:00 30 phút
  VOH kết nối
  10:30 30 phút
  Giao lưu cuối tuần - Chuyên đề An toàn Tiết kiệm điện
  11:00 30 phút
  Thời sự
  11:30 30 phút
  CLB Tuổi Trẻ
  12:00 10 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - 13:05: SẮC MÀU SÂN KHẤU
  14:00 90 phút
  Trực tiếp BÔNG LÚA VÀNG
  15:30 40 phút
  VĂN MINH ĐÔ THỊ - 16:00 Warm up XSKT
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Long An
  16:45 15 phút
  Thông tin và quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 15 phút
  BHXH, BHYT- NHỮNG ĐiỀU CẦN BiẾT
  18:00 30 phút
  DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
  18:30 30 phút
  Nông thôn mới
  19:00 30 phút
  Tiếng Chăm - 19:10: Tiếng Quảng Đông - 19:20: Tiếng Bắc Kinh]
  19:30 30 phút
  SHOPPING CUỐI TUẦN
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 25 phút
  Thời sự
  21:25 35 phút
  Giới thiệu chương trình - 21:30: Giao lưu cuối tuần
  22:00 30 phút
  TÔI - NGƯỜI SÀI GÒN
  22:30 30 phút
  Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya
  04:00 25 phút
  Tiếng Khmer
  04:05 25 phút
  Giới thiệu chương trình
  04:30 60 phút
  Nông thôn
  05:30 30 phút
  Thời sự
  06:00 30 phút
  Vì thành phố có chất lượng sống tốt
  06:30 30 phút
  Thông tin & quảng cáo
  07:00 30 phút
  Tạp chí Người lao động
  07:30 30 phút
  Thời sự
  08:00 60 phút
  Sắc màu sân khấu
  09:00 60 phút
  SÀN DIỄN: ĐỜI VÀ NGHỀ
  10:00 30 phút
  GÕ CỬA THÀNH CÔNG
  10:30 30 phút
  Tạp chí truyền thanh - Câu chuyện ATTKĐ
  11:00 60 phút
  Thời sự - 11:30: CLB Tuổi Trẻ
  12:00 10 phút
  Thông tin & quảng cáo
  12:10 50 phút
  Thông tin & quảng cáo
  13:00 60 phút
  Bản tin - Sân khấu truyền thanh
  14:00 60 phút
  Tạp chí Người lao động - 14:30: CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ VÀ ĐỜI SỐNG
  15:00 70 phút
  BẢN TIN - 15:05: ÂM NHẠC TỎA SÁNG - 15:30: Văn minh đô thị - 16:00: Warm up XSKT
  16:10 35 phút
  Trực tiếp: Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  16:45 15 phút
  Thông tin & quảng cáo
  17:00 45 phút
  Thời sự
  17:45 15 phút
  BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG
  18:00 30 phút
  Vì TP có chất lượng sống tốt
  18:30 30 phút
  Nông thôn mới
  19:00 30 phút
  SHOPPING CUỐI TUẦN
  19:30 30 phút
  GÓC NHÌN PHÁP LUẬT
  20:00 60 phút
  Nông thôn
  21:00 30 phút
  Thời sự - 21: 25: Giới thiệu chương trình
  21:30 30 phút
  TẠP CHÍ TRUYỀN THANH
  22:00 30 phút
  NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG
  22:30 30 phút
  NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG
  23:00 60 phút
  Đọc truyện đêm khuya