Tên chương trình: Tiếng thơ

Thời gian phát sóng: 03:30 – 04:00 mỗi ngày

Nội dung: Tiếng thơ

00:00 60 phút
Đọc truyện
01:00 30 phút
Hoà tấu nước ngoài
01:30 30 phút
Hoà tấu nước ngoài
02:00 60 phút
Giai điệu điện ảnh
03:00 30 phút
Hoà tấu Việt Nam
03:30 30 phút
Tiếng thơ
04:00 30 phút
Khúc tình quê
04:30 30 phút
Nông thôn ngày mới (Chuyên đề, Câu chuyện ANTKĐ)
05:00 5 phút
Tình ca cách mạng
05:05 25 phút
Tình ca cách mạng
05:30 30 phút
Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
06:00 60 phút
Sài Gòn buổi sáng (Sức khỏe là số 1/ Bản tin APEC/ Môi trường Thành phố)
07:00 30 phút
Sức khoẻ và sắc đẹp/ Sinh lực và sắc đẹp
07:30 60 phút
Alô Bác sĩ - Cuộc sống xanh
08:30 30 phút
Cửa sổ văn học
09:00 5 phút
Bản tin (Thông báo điện)
09:05 30 phút
Y khoa vui vẻ
09:35 25 phút
Niềm tin sáng mãi
10:00 5 phút
Bản tin
10:05 55 phút
Nhạc Rock
11:00 30 phút
Sài Gòn buổi trưa
11:30 15 phút
Ca nhạc
11:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
12:00 5 phút
Tin thể thao
12:05 55 phút
Hạt giống tâm hồn/ Bé hỏi tại sao
13:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 30 phút
Phát thanh học đường
13:35 10 phút
Tiếng Quảng
13:45 20 phút
Ca khúc tiếng Hoa
14:05 10 phút
Tiếng Bắc Kinh
14:15 45 phút
VOH Kết nối Yêu thương - VOH kết nối
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 55 phút
Bạn hữu đường xa
16:00 10 phút
Tiếng Pháp
16:10 35 phút
Xổ số Kiến thiết TPHCM
16:45 15 phút
Đường dây nóng sức khoẻ
17:00 45 phút
Radio Café
17:45 15 phút
Thông tin và quảng cáo
18:00 45 phút
Sài Gòn buổi chiều
18:45 15 phút
Tiếng Anh
19:00 30 phút
Khúc hát thiên thần
19:30 30 phút
Phát thanh học đường
20:00 5 phút
Bản tin
20:05 55 phút
Radio Công nhân
21:00 45 phút
Studio và bạn/ Ca khúc Việt Nam
21:45 45 phút
Sát cánh cùng gia đình Việt
22:30 30 phút
Kết nối cảm xúc
23:00 60 phút
Ca khúc trữ tình Việt Nam
00:00 60 phút
Đọc truyện
01:00 60 phút
Hoà tấu nước ngoài
02:00 60 phút
Giai điệu điện ảnh
03:00 30 phút
Hoà tấu Việt Nam
03:30 30 phút
Tiếng thơ
04:00 30 phút
Khúc tính quê
04:30 30 phút
Nông thôn ngày mới - Tuyên truyền giao thông đường thủy
05:00 30 phút
Tình ca Cách mạng
05:30 30 phút
Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
06:00 60 phút
Sài Gòn buổi sáng (Việc học - việc làm/Sức khỏe vàng/Phụ nữ khoẻ đẹp)
07:00 30 phút
Kết nối cảm xúc
07:30 30 phút
Từ Album đến Album
08:00 60 phút
Vững tay lái trọn niềm vui
09:00 5 phút
Bản tin (Thông báo điện)
09:05 25 phút
Trò chuyện cùng bác tài
09:30 30 phút
Studio và bạn
10:00 5 phút
Bản tin
10:05 55 phút
Ca khúc bất hủ
11:00 30 phút
Sài Gòn buổi trưa
11:30 15 phút
Ca nhạc
11:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo - Dinh dưỡng cho mọi gia đình
12:00 5 phút
Tin thể thao
12:05 55 phút
Làn Sóng Xanh
13:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 30 phút
Phát thanh học đường
13:35 10 phút
Tiếng Quảng Đông
14:05 10 phút
Tiếng Bắc Kinh
14:15 45 phút
VOH Kết nối Yêu thương - VOH kết nối
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 55 phút
An toàn về nhà
16:00 10 phút
Tiếng Pháp
16:10 35 phút
Xổ số kiến thiết Bến Tre
16:45 15 phút
Mượn sức thiên nhiên phòng bệnh
17:00 45 phút
Thực đơn âm nhạc
17:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
18:00 45 phút
Sài Gòn buổi chiều
18:45 15 phút
Tiếng Anh
19:00 30 phút
Xin chào tuổi thơ
19:30 30 phút
Phát thanh học đường
20:00 5 phút
Bản tin
20:05 55 phút
Những lá thư xanh
21:00 60 phút
Sân khấu truyền thanh
22:00 60 phút
Một thời hào hùng và lãng mạn - Kết nối cảm xúc
23:00 60 phút
Ca khúc trữ tình Việt Nam
00:00 60 phút
Đọc truyện
01:00 60 phút
Hoà tấu nước ngoài
02:00 60 phút
Giai điệu điện ảnh
03:00 30 phút
Hoà tấu Việt Nam
03:30 30 phút
Tiếng thơ
04:00 30 phút
Khúc tình quê
04:30 30 phút
Nông thôn ngày mới - Dinh dưỡng cộng đồng - Nâng tầm sức khỏe
05:00 30 phút
Tình ca Cách mạng
05:30 30 phút
Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
06:00 60 phút
Sài Gòn buổi sáng - Môi trường thành phố
07:00 30 phút
Thầy thuốc của bạn
07:30 60 phút
Radio cà phê
08:30 30 phút
Sống khoẻ
09:00 5 phút
Bản tin (Thông báo điện)
09:05 55 phút
9g05: Topten / 9g35: Luật sư của bạn
10:00 5 phút
Bản tin
10:05 55 phút
Sóng điện ảnh
11:00 30 phút
Sài Gòn buổi trưa
11:30 15 phút
Ca nhạc
11:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo - Dinh dưỡng cho mọi gia đình
12:00 5 phút
Tin thể thao
12:05 55 phút
Giai điệu trẻ Acoustic
13:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 30 phút
Phát thanh học đường
13:35 10 phút
Tiếng Quảng Đông
14:05 10 phút
Tiếng Bắc Kinh
14:15 45 phút
Studio và bạn
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 55 phút
Bạn hữu đường xa
16:00 10 phút
Tiếng Pháp
16:10 35 phút
Tình ca cách mạng
16:45 15 phút
Đường dây nóng sức khỏe
17:00 45 phút
Sát cánh cùng Gia đình Việt
17:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm)
18:00 45 phút
Sài Gòn buổi chiều
18:45 15 phút
Tiếng Anh
19:00 30 phút
Cuộc sống xanh
19:30 30 phút
Phát thanh học đường
20:00 5 phút
Bản tin
20:05 55 phút
Giai điệu trẻ Acoustic
21:00 60 phút
Vững tay lái trọn niềm vui
22:00 60 phút
Ca khúc quốc tế theo yêu cầu / 22g30: Từ album đến album
23:00 60 phút
Ca khúc trữ tình Việt Nam
00:00 30 phút
Hạt giống tâm hồn
00:30 30 phút
Ca khúc Việt Nam
01:00 60 phút
Hoà tấu nước ngoài
02:00 60 phút
Giai điệu điện ảnh
03:00 30 phút
Hoà tấu Việt Nam
03:30 30 phút
Tiếng thơ
04:00 30 phút
Khúc tình quê
04:30 30 phút
Nông thôn ngày mới - Kết nối nhà nông
05:00 30 phút
Vui cùng nhà nông
05:30 30 phút
Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
06:00 60 phút
Sài Gòn buổi sáng - Việc học việc làm
07:00 30 phút
Từ Album đến Album
07:30 45 phút
Sát cánh cùng Gia đình Việt
08:15 15 phút
Ca nhạc
08:30 30 phút
Chia sẻ kinh nghiệm làm ăn
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 30 phút
Nhạc Pop - Sức khỏe và sắc đẹp
09:35 25 phút
Sinh lực và sắc đẹp
10:00 5 phút
Bản tin
10:05 55 phút
Tác giả tác phẩm
11:00 30 phút
Sài Gòn buổi trưa
11:30 30 phút
Ca nhạc - Thông tin & quảng cáo - Du lịch cùng tôi
12:00 5 phút
Tin thể thao
12:05 55 phút
Mẹ và bé
13:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 30 phút
Phát thanh học đường
13:35 10 phút
Tiếng Quảng Đông
13:45 30 phút
Ca khúc tiếng Hoa - 14g05: Tiếng Bắc Kinh
14:15 45 phút
Quà tặng thứ bảy
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 55 phút
An toàn về nhà
16:00 10 phút
Tiếng Pháp
16:10 35 phút
A lô bác sĩ
16:45 30 phút
Nước tốt cho sức khỏe vượng
17:15 30 phút
Y khoa vui vẻ
17:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
18:00 45 phút
Sài Gòn buổi chiều
18:45 15 phút
Tiếng Anh
19:00 30 phút
Sức trẻ thanh niên Thành phố anh hùng
19:30 30 phút
Phát thanh học đường
20:00 5 phút
Bản tin
20:05 55 phút
Radio công nhân
21:00 60 phút
Nốt nhạc thứ bảy
22:00 60 phút
Ca khúc quốc tế theo yêu cầu/ Cửa sổ văn học
23:00 60 phút
Ca khúc trữ tình Việt Nam
00:00 60 phút
Vững tay lái trọn niềm vui
01:00 60 phút
Hoà tấu nước ngoài
02:00 60 phút
Giai điệu điện ảnh
03:00 30 phút
Hòa tấu Việt Nam
03:30 30 phút
Tiếng thơ
04:00 30 phút
Khúc tình quê
04:30 30 phút
Nông thôn ngày mới - Phòng chống lụt bão, ứng phó với thiên tai
05:00 30 phút
Vững tay lái trọn niềm vui
05:30 30 phút
Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
06:00 60 phút
Sài Gòn buổi sáng - Bản tin APEC - Môi trường Thành phố)
07:00 30 phút
Một thời hào hùng và lãng mạn
07:30 60 phút
Làn Sóng Xanh
08:30 30 phút
Nước sạch, sức khỏe và môi trường
09:00 5 phút
Bản tin
09:05 25 phút
Nhạc Pop
09:30 30 phút
Chuyện đời chuyện nghề
10:00 5 phút
Bản tin
10:05 55 phút
Nhạc Rock
11:00 30 phút
Sài Gòn buổi trưa
11:30 15 phút
Ca nhạc
11:30 30 phút
Ca nhạc - Thông tin & quảng cáo
12:00 5 phút
Tin thể thao
12:05 55 phút
Y học cho mọi người
13:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 30 phút
Phát thanh học đường
13:35 10 phút
Tiếng Quảng Đông
13:45 30 phút
Ca khúc tiếng Hoa - Tiếng Bắc Kinh
14:15 45 phút
Thực đơn âm nhạc
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 55 phút
Bạn hữu đường xa
16:00 10 phút
Tiếng Pháp
16:10 35 phút
Xổ số kiến thiết Trà Vinh
16:45 60 phút
Mẹ và bé
17:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm)
18:00 45 phút
Sài Gòn buổi chiều
18:45 15 phút
Tiếng Anh
19:00 30 phút
Xin chào tuổi thơ
19:30 30 phút
Phát thanh học đường
20:00 5 phút
Bản tin
20:05 55 phút
Kỹ năng làm cha mẹ
21:00 60 phút
Ca nhạc cải lương
22:00 60 phút
Trò truyện đêm khuya
23:00 60 phút
Ca khúc trữ tình Việt Nam
00:00 60 phút
Đọc truyện
01:00 60 phút
Hòa tấu nước ngoài
02:00 60 phút
Giai điệu điện ảnh
03:00 30 phút
Hòa tấu Việt Nam
03:30 30 phút
Tiếng thơ
04:00 30 phút
Khúc tình quê
04:30 30 phút
Nông thôn ngày mới - Kết nối nhà nông
05:00 30 phút
Tình ca Cách mạng
05:30 30 phút
Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
06:00 60 phút
Sài Gòn buổi sáng - Việc học việc làm
07:00 30 phút
Studio và bạn
07:30 60 phút
Hòa sóng
08:30 30 phút
Ca khúc quốc tế theo yêu cầu
09:00 5 phút
Bản tin (Thông báo điện)
09:05 55 phút
Những lá thư xanh
10:00 5 phút
Bản tin
10:05 55 phút
Nốt nhạc thứ bảy
11:00 30 phút
Sống khỏe
11:30 15 phút
Ca nhạc
11:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
12:00 5 phút
Tin thể thao
12:05 55 phút
Ca khúc bất hủ
13:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 30 phút
Phát thanh học đường
13:35 10 phút
Tiếng Quảng Đông
13:45 30 phút
Ca khúc tiếng Hoa - Tiếng Bắc Kinh
14:15 45 phút
Radio Café
15:00 5 phút
Bản tin
15:05 55 phút
An toàn về nhà
16:00 10 phút
Tiếng Pháp
16:10 35 phút
Xổ số kiến thiết TP.HCM
16:45 15 phút
Bé hỏi tại sao
17:00 45 phút
Phòng mạch FM
17:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo
18:00 15 phút
Sài Gòn buổi chiều
18:15 30 phút
Chuyện đời chuyện nghề
18:45 15 phút
Tiếng Anh
19:00 30 phút
Vườn hồng của bé
19:30 30 phút
Phát thanh học đường
20:00 5 phút
Bản tin
20:05 55 phút
Nốt nhạc thứ bảy
21:00 60 phút
Những lá thư xanh
22:00 60 phút
Sóng điện ảnh
23:00 60 phút
Ca khúc trữ tình Việt Nam
00:00 60 phút
Đọc truyện
01:00 60 phút
Hòa tấu nước ngoài
02:00 60 phút
Giai điệu điện ảnh
03:00 30 phút
Hòa tấu Việt Nam
03:30 30 phút
Thi ca điểm hẹn
04:00 30 phút
Khúc tình quê
04:30 30 phút
Nông thôn ngày mới - Phòng chống AIDS cho mọi người
05:00 30 phút
Tình ca Cách mạng
05:30 30 phút
Thời sự (Radio Co.opmart Đánh thức Thành phố)
06:00 60 phút
Sài Gòn buổi sáng - Môi trường thành phố
07:00 30 phút
Văn học tuổi xanh
07:30 30 phút
Chúng tôi là thanh niên xung phong
08:00 60 phút
Làn Sóng Xanh
09:00 30 phút
Sức trẻ thanh niên Thành phố anh hùng
09:30 30 phút
Topten nhạc quốc tế
10:00 60 phút
Quà tặng âm nhạc
11:00 45 phút
Thực đơn âm nhạc
11:45 15 phút
Thông tin và quảng cáo
12:00 30 phút
Sức khỏe và cuộc sống
12:30 30 phút
Thầy thuốc của bạn
13:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 30 phút
Sức khoẻ cộng đồng * (Chung tay phòng chống dịch bệnh/Dân số KHHGĐ)
13:35 30 phút
Bác sĩ của bạn
14:00 5 phút
Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
14:05 55 phút
Tác giả & tác phẩm
15:00 60 phút
Cung điệu phương Nam
16:00 10 phút
Tiếng Pháp
16:12 33 phút
Xổ số kiến thiết Tiền Giang
16:45 15 phút
Ca khúc Việt Nam
17:00 45 phút
Phòng mạch FM
17:45 15 phút
Thông tin & quảng cáo (Thông tin mua sắm/ Sức khỏe là số 1)
18:00 45 phút
Sài Gòn buổi chiều
18:45 15 phút
Câu chuyện ANTKĐ
19:00 30 phút
Vườn hồng của bé
19:30 30 phút
Cuộc sống xanh
20:00 60 phút
Sóng điện ảnh
21:00 60 phút
Quà tặng âm nhạc
22:00 60 phút
Ca khúc bất hủ
23:00 60 phút
Ca khúc trữ tình Việt Nam