Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

    (VOH) - Ngày 15/11, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tập huấn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản về phòng chống rửa tiền trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

    Hội thảo xoay quanh các chủ đề như: giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ; nạn rửa tiền và ảnh hưởng của rửa tiền đối với sự phát triển kinh tế xã hội; pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền; chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền; những quy định chung về quản lý kinh doanh bất động sản; việc phong tỏa và tịch thu tài sản trong truy tố, xét xử tội rửa tiền. Hội thảo này cũng nhằm trang bị cho doanh nghiệp hiểu biết về nạn rửa tiền đang diễn  trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản đang bị bọn tội phạm lợi dụng để rửa tiền với nhiều hoạt động tinh vi  tại các quốc gia đang phát triển.

    Ngọc Sĩ