Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội thảo góp ý dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

  (VOH) - Chiều qua 17/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý cho dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

  Tại hội thảo, hầu hết các ý kiến đều cho rằng trong dự thảo Luật, các nguyên tắc hoạt động và quyền hạn, nhiệm vụ của Chính phủ chưa được quy định rõ, cần có sự phân biệt vai trò quản lý hành chính Nhà nước và quản lý kinh tế của Chính phủ, quy định cụ thể về cơ chế ủy quyền của Chính phủ, tránh tùy tiện.

  Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ điện tử cần được Luật hóa và khẩn trương xây dựng để đổi mới công tác quản lý điều hành của Nhà nước.

  Đối với các Bộ, các ý kiến đề nghị không nên quy định về số lượng Bộ và cơ quan ngang Bộ, nhưng cần phải làm rõ vai trò quản lý Nhà nước để xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

  Đối với địa phương, các ý kiến cho rằng quy định phân cấp của Chính phủ đối với chính quyền địa phương chưa có sự đột phá, cần tạo điều kiện nhiều hơn cho địa phương trong việc tự điều hành và tổ chức các hoạt động. 

  Thoại Diễm