Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thực trạng tình hình và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng tại Tp.HCM

  (VOH) - Ngày 5-11, Viện Kiểm sát nhân dân Tp HCM đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Đánh giá thực trạng tình hình và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng tại Tp.HCM”. Các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra những ý kiến đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng.

   Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều có chung nhận định là tội phạm tham nhũng trên địa bàn thành phố  tập trung ở các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, Giao thông, Tài chính, Tín dụng, Ngân hàng. Nói về thái độ chủ quan trong việc phòng chống tham nhũng của các cơ quan, chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoàng Quân nhận định:
  Tội phạm tham nhũng gây ra tác hại vô cùng lớn đến đời sống kinh tế -xã hội và làm mất đi lòng tin của nhân dân. Do đó, đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng  phải được coi là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài. Nhằm nâng cao khả năng đấu tranh phòng chống tham nhũng, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị:
  Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước ra sức học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, người dân luôn mong mỏi những người cán bộ vừa có Tâm,  vừa có Tầm , hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc. Do đó, việc nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng sẽ góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, tạo ra sức mạnh đồng thuận toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.


  Thanh Hùng