40 tuổi, không có nổi một người bạn thân 10:57

40 tuổi, không có nổi một người bạn thân

Thấy người ta có bạn thân để chia sẻ buồn vui, thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng. Tôi cũng từng băn khoăn, do tôi thiếu may mắn hay do điều gì mà tới tuổi này tôi không có nổi một người bạn gái thân?