default-thumb-voh-radio-podcast

8.000 tác giả sách phản đối AI ăn cắp chất xám

Authors Guild - tổ chức lớn và lâu đời nhất dành cho các tác giả Mỹ, viết thư gửi tới CEO các công ty OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI và IBM để đòi quyền lợi cho các tác giả từ AI.

15:00 GMT+7, Thứ Tư, 16/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
203400Chia sẻ
VOH Podcast - Ba yêu cầu được đưa ra đó là: "Xin phép sử dụng tài liệu bản quyền", "Đền bù công bằng cho người viết về việc sử dụng các tác phẩm trong quá khứ và hiện tại" và "Trả thù lao xứng đáng cho tác giả được AI sử dụng các tác phẩm". Năm 2022, khảo sát của Authors Guild (Hiệp hội Tác giả Mỹ) ghi nhận thu nhập bình quân của các nhà văn toàn thời gian ở Mỹ là hơn 23.000 USD. Nhưng sự ra đời của công nghệ AI rất có thể làm thu nhập của họ sụt giảm trầm trọng, dẫn tới trường hợp một số người không nhận được lương.