default-thumb-voh-radio-podcast

Áp lực - Có Sài Gòn Làm Bạn #1

Ở Sài Gòn, bộ "áp lực" dữ lắm sao?

22:59 GMT+7, Chủ Nhật, 15/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
3026015Chia sẻ
Áp lực ở Sài Gòn nó “lạ lắm”. Mưa cũng “áp lực”, nắng cũng “áp lực”, “học giỏi” cũng áp lực. Sài Gòn trường chuyên lớp chọn, khi mình giỏi, bản thân mình sẽ muốn mình giỏi hơn, và sự kỳ vọng từ ba mẹ, gia đình, người thân, họ hàng cũng “áp lực” hơn. Nhưng mà “nhân vô thập toàn”, con người không ai là hoàn hảo cả. Rồi khi có người khác giỏi hơn mình, hay hơn mình, thì như vô hình, chúng ta “áp lực”. Học tập, điểm số, thi cử, thành tích, tất cả vô tình trở thành bộ tứ “áp lực” mà bất kể ai cũng đều phải trải qua. Vậy thì làm sao bây giờ? Vượt qua cảm giác đó, bước ra đời đi làm sẽ đỡ áp lục hơn, các bạn suy nghĩ vậy đúng hông?