default-thumb-voh-radio-podcast

Bác Hồ trong ca khúc Việt Nam và quốc tế

Gắn với sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam, hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều thế hệ nhạc sĩ. Hình tượng Bác Hồ đã nổi bật trong rất nhiều bài hát

09:00 GMT+7, Thứ Sáu, 19/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
113301Chia sẻ