default-thumb-voh-radio-podcast

Bạn đã tự nhận thức giá trị của bản thân mình chưa?

Để làm được bất cứ việc gì, xuất phát điểm chúng ta đều cần phải xác định được mình cần gì và mình muốn gì. Đây là những điều hết sức cơ bản mà chúng ta cần xác định để hiểu về bản thân mình hơn. Để giúp các bạn có một năm thật thuận lợi và thành công, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe qua sự chia sẻ của Th.S Nguyễn Chí Nhân với chủ đề “Kỹ năng tự nhận thức giá trị của bản thân”

11:00 GMT+7, Thứ Bảy, 04/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
159200Chia sẻ