default-thumb-voh-radio-podcast

Bằng Đại học trao tay, khéo léo "ứng dụng" để không "vô dụng" - Hashtag Hôm Nay

Người trẻ phải sáng suốt chọn ngành nghề phù hợp với tích cách và có cái nhìn rộng hơn về thế giới bên ngoài. "Mỗi ngành học đều có giá trị, dù thời đại có thay đổi ít nhiều nhưng quan trọng là cách người học biết ứng dụng và đáp ứng sao cho tốt”.

09:34 GMT+7, Thứ Ba, 14/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
98501Chia sẻ