default-thumb-voh-radio-podcast

Bí ẩn về kích cỡ cá trong giếng nước ngọt - Kỳ Kỳ Lạ Lạ

Kích thước cá bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm loài, di truyền, môi trường, thức ăn, phương pháp cho ăn,... vậy tại sao cá nuôi trong giếng thường không thể lớn?

19:00 GMT+7, Thứ Năm, 18/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
84201Chia sẻ