default-thumb-voh-radio-podcast

Bình yên là khi ta biết buông đúng lúc, bỏ đúng người

Có lẽ kiếp trước ta nợ nhau, kiếp này định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau để trả nợ rồi đường ai nấy bước, duyên chưa đủ sâu, nợ chưa đủ nặng để ta phải lưu luyến nhau kiếp này.

15:06 GMT+7, Thứ Sáu, 14/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
131101Chia sẻ