default-thumb-voh-radio-podcast

Cảnh báo xu hướng "Beezin - bôi son dưỡng lên mắt"

Xuất hiện đầu tiên vào những năm 2010, xu hướng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn rồi bị dần quên lãng nhưng nay nó đang "hồi phục" và thậm chí được mọi người say mê bắt chước sau khi xem các video trên TikTok

09:43 GMT+7, Thứ Sáu, 31/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
63200Chia sẻ