default-thumb-voh-radio-podcast

CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì: Business Coaching là gì? Giúp gì cho doanh nghiệp?

Anh Kevin Nguyễn Kiên Trì là một business coach chuyên nghiệp với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về khái niệm này.

12:00 GMT+7, Thứ Sáu, 25/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
55200Chia sẻ
NGƯỜI COACH CÓ VAI TRÒ NHƯ MỘT CHIẾC CẦU GIỮA Ý TƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP Coaching là một khái niệm đã được phổ biến và Việt hóa trong những năm gần đây. Trong thể thao, coaching được hiểu là người huấn luyện; thì đối với kinh doanh, thuật ngữ này chỉ sự kèm cặp, khai vấn. Có thể nói người coach có vai trò như một chiếc cầu, giữa ý tưởng và giải pháp, giữa lãnh đạo và nhân viên sao cho doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt nhất. Anh Kevin Nguyễn Kiên Trì là một business coach chuyên nghiệp với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về khái niệm này. Cùng đón nghe “Business Coaching - Huấn Luyện Doanh Nghiệp” trên những tập phát sóng tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể