default-thumb-voh-radio-podcast

CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì: Doanh nghiệp nào cần Business Coaching?

Tiếp tục đồng hành cùng CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì với những góc nhìn mới về những chuyện thường xảy ra giữa một người coach và doanh nghiệp.

12:00 GMT+7, Thứ Hai, 28/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
351200Chia sẻ
Đối với CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì, thay vì gợi mở giải pháp thì học hỏi qua case study từ những người đi trước là một phương pháp hiệu quả. Ông muốn những người chủ doanh nghiệp sẽ có sự lựa chọn của riêng mình thay vì dựa hết vào những giải pháp có sẵn. Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng CEO Kevin Nguyễn Kiên Trì với những góc nhìn mới về những chuyện thường xảy ra giữa một người coach và doanh nghiệp. Cùng đón nghe những tập phát sóng tiếp theo trên chương trình Doanh Nhân Kể