CEO Lâm Minh Chánh: Khởi nghiệp thành công, cần có yếu tố gì? | DNK #73 17:42

CEO Lâm Minh Chánh: Khởi nghiệp thành công, cần có yếu tố gì? | DNK #73

Doanh nhân Lâm Minh Chánh cho rằng, người trẻ hay chính xác hơn là thế hệ Gen Z bước vào hành trình khởi nghiệp bằng sự hào hứng và đôi chút thiếu cẩn trọng...

Nội dung chính
VOH Podcast - Nhận định về công cuộc khởi nghiệp của những người trẻ trong thời đại hiện nay, Doanh nhân Lâm Minh Chánh cho rằng, thế hệ Gen Z, những người trẻ năng động và sáng tạo, đang đặt dấu ấn riêng trong cuộc cách mạng khởi nghiệp. Tuy nhiên, sự hào hứng không được kèm theo cẩn trọng có thể dẫn đến rủi ro. Khởi nghiệp không phải lúc nào cũng mở ra con đường thuận lợi.

Để thành công, cần có ý tưởng sáng tạo và sự nắm bắt cơ hội trong thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là khả năng thực thi ý tưởng. Điều này đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm, và mối quan hệ xây dựng vững chắc. Thế hệ Gen Z cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm để vượt qua những thách thức trên con đường khởi nghiệp.
Hiện thêmẨn bớt