default-thumb-voh-radio-podcast

CEO Mắt Việt Group: "Học hỏi phải luôn là tâm thái ly nước vơi"

Sự học luôn luôn tiếp diễn không ngừng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp nói chung và cá nhân nói riêng, ngay cả với những doanh nhân đã thành đạt và nổi tiếng.

12:00 GMT+7, Chủ Nhật, 20/8/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
24300Chia sẻ
VOH Podcast - Mục tiêu gia tăng doanh thu và lợi nhuận thông qua việc mở rộng quy mô là một bước quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong mô hình chuỗi cửa hàng. Tuy nhiên, thách thức đối mặt đến từ sự sáp nhập giữa các thương hiệu quốc tế và trong nước, tạo nên một cạnh tranh khốc liệt và thúc đẩy cuộc đua giành thị phần. Để mở rộng quy mô thành công, doanh nghiệp cần chuẩn bị và xây dựng chiến lược thích hợp. Sự phối hợp hợp lý giữa thương hiệu quốc tế và thương hiệu trong nước đang là xu hướng hấp dẫn. Để đối phó với biến đổi trong thị trường, các doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu và phát triển chiến lược cụ thể. Bước đầu, việc xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô là quan trọng, cùng với việc nắm bắt những cơ hội thị trường. Chia sẻ của doanh nhân Trương Minh Thành - CEO của Mắt Việt Group, mang đến cái nhìn chân thực và chiến lược tương lai trong việc phát triển doanh nghiệp. Để thích ứng với thay đổi và cạnh tranh khốc liệt, việc kết hợp mục tiêu dài hạn và khả năng thích nghi nhanh chóng là điểm quan trọng. Mở rộng quy mô không chỉ là về tăng trưởng, mà còn là về sự linh hoạt và sáng tạo trong kinh doanh.