CEO Robert Trần: Chuyên gia tư vấn chiến lược | DNK #79 17:20

CEO Robert Trần: Chuyên gia tư vấn chiến lược | DNK #79

Cùng đón nghe hành trình của một Doanh nhân xuất phát từ những đam mê thật đơn giản để trở thành một Chuyên gia tư vấn chiến lược quốc tế trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Doanh Nhân Kể.

Nội dung chính
VOH Podcast - Chia sẻ về cơ duyên trở thành Chuyên gia tư vấn chiến lược, Doanh nhân Robert Trần cho biết khởi nguồn của anh bắt đầu từ những đam mê, khao khát rất đỗi đơn giản như được học hỏi, tìm hiểu những điều mới lạ và trong quá trình ấy, luôn cảm thấy những nghiên cứu, phát hiện chưa bao giờ là đủ để thoả mãn giới hạn của bản thân. Cơ duyên vào đúng thời điểm đó, Tập đoàn RBNC có dự án yêu cầu một vị trí trong vòng 6 tháng và phù hợp với những mong đợi từ Doanh nhân Robert Trần, từ đó mở ra một cơ hội đắt giá đặt nền tảng cho sự ra đời của một Chuyên gia tư vấn chiến lược cho các công ty ngàn tỷ hàng đầu tại Việt Nam.
Hiện thêmẨn bớt