default-thumb-voh-radio-podcast

CEO Trần Văn Thắng: "Trước khi làm việc lớn, hãy làm việc nhỏ trước"

Đó là lời khuyên cũng như bài học rút ra từ 10 năm kinh nghiệm từ chính công ty Bio-Hope của CEO Trần Văn Thắng. Cùng tiếp tục đón nghe câu chuyện trên những tập phát sóng của chương trình Doanh Nhân Kể.

12:00 GMT+7, Chủ Nhật, 17/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
122000Chia sẻ
VOH Podcast - CEO Trần Văn Thắng của Bio-Hope đã đúc kết 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thành một lời khuyên quý báu: "Trước khi làm việc lớn, hãy làm việc nhỏ trước." Việc này chứng tỏ rằng thất bại trong công việc nhỏ không gì làm hại, đó chỉ là bài học giúp ta tiến bộ. Chúng ta có thể xem việc nhỏ và lớn là một sự thử thách dựa trên năng lực của chúng ta. Khi năng lực tăng lên, những việc lớn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bài học này của Trần Văn Thắng là một hướng dẫn cho sự kiên trì, tầm nhìn, và đam mê trong kinh doanh. Nó cho thấy rằng quá trình thành công thường bắt đầu từ những bước nhỏ, và những thất bại là những bài học quý giá trên con đường phát triển. Đừng ngần ngại bắt đầu từ việc nhỏ, bởi đó có thể là bước đầu tiên đến thành công lớn lao.