Chiều 17/11: Hàng chục ô tô xếp hàng  chờ cứu hộ ở Huế 04:39

Chiều 17/11: Hàng chục ô tô xếp hàng chờ cứu hộ ở Huế

Hàng chục ô tô "bất động" xếp hàng nằm chờ cứu hộ ở Huế; Truy tìm người mặc áo học sinh tông tử vong cụ ông 92 tuổi và các thông tin khác,...