default-thumb-voh-radio-podcast

Chợ chồm hổm: Bồi hồi một thoáng chợ quê

Chợ chồm hổm: phiên chợ tự phát ở quê, mua bán xoay quanh rau cải, bắp chuối, gà vườn. Người dân tập trung tại chỗ gốc cây, bãi đất bằng bên đường để bày biện chào mời.

16:00 GMT+7, Thứ Tư, 03/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
394600Chia sẻ
VOH Podcast - Chợ chồm hổm là những phiên chợ tự phát rất phổ biến ở quê, người mua không mua chi nhiều, người bán cũng không bán chi nhiều, cuộc bán mua chỉ xoay quanh mớ rau cải, cái bắp chuối, con gà vườn,... những sản vật có sẵn ở thôn quê hoặc do chính những người nông dân trồng được. Vậy nên chọn chỗ gốc cây to, bãi đất bằng bên đường, cùng nhau bày biện chào mời mà thành chợ. Người bán ngồi chồm hổm nói giá, kẻ mua cũng chồm hổm lựa hàng, chợ chồm hổm ra đời từ đây.
Mới nhất