default-thumb-voh-radio-podcast

Đàn bà hạnh phúc vì… chăm chỉ

Tôi nghĩ sai lầm gây nên bất hạnh của đàn bà không phải là lấy nhầm chồng mà là nghĩ rằng sự thay đổi phải bắt nguồn từ phía bên kia trước. Đàn bà bước vào hôn nhân luôn kỳ vọng người ấy thay đổi vì mình...

19:43 GMT+7, Thứ Ba, 16/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
10602Chia sẻ