default-thumb-voh-radio-podcast

Dân ca Quan họ Bắc Ninh trường tồn và lan tỏa

Dân ca quan họ là một hình thức hát giao duyên, và chắc không ai còn lạ cũng như rất yêu thích hình ảnh những liền anh trong trang phục truyền thống khăn xếp, áo the…

09:00 GMT+7, Chủ Nhật, 17/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
203800Chia sẻ