Đàn ông có được phép yếu đuối trong tình yêu? 07:58

Đàn ông có được phép yếu đuối trong tình yêu?

Tôi nghĩ sẽ không đời nào em chịu chấp nhận sánh bước cùng một người chỉ toàn điểm trừ như tôi. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, em lại chấp nhận tình cảm của tôi...