default-thumb-voh-radio-podcast

Dạy nhau cách "bùng nợ"

Nhờ cách thức vay đơn giản, tín dụng đen là nơi nhiều lao động tìm đến để vay khi không đủ điều kiện vay chính thống. Nhưng cũng vì điểm này, nhiều người rủ nhau vay để bùng nợ, dạy nhau cách "xù" tiền.

14:20 GMT+7, Thứ Tư, 22/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
70500Chia sẻ