Điều trị vi khuẩn HP như thế nào là đúng cách? 02:10

Điều trị vi khuẩn HP như thế nào là đúng cách?

Được biết vi khuẩn HP rất dễ kháng thuốc, nếu không tuân thủ đúng liệu trình, để HP nhờn thuốc thì khả năng chữa khỏi là rất thấp. Vậy điều trị vi khuẩn HP như thế nào là đúng cách?

Nội dung chính
Chương trình Nhịp sống khoẻ Thực hiện Lê Nhi - Duyên Trương
Hiện thêmẨn bớt