Điều ước đêm Trung thu của em bé mồ côi 11:05

Điều ước đêm Trung thu của em bé mồ côi

"Nếu có một điều ước, con ước ba mẹ sẽ ở bên cạnh con, cùng con ăn bánh, ngắm trăng trong đêm Trung thu giống các bạn con thấy trên đường..."