default-thumb-voh-radio-podcast

"Đờn ca hoa lá" là Di sản Văn hóa thế giới

Đến khi tới miền Nam, tiếng đờn của miền Trung được thay đổi tiếp tục một số bài bản, tuy mang cùng một tên. Cái bản chất phóng khoáng của con người miền Nam, nếp sống tại miền Nam, khiến cho các bài bản không y khuôn như bản gốc.

11:00 GMT+7, Thứ Tư, 07/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
802300Chia sẻ
Cái bản chất phóng khoáng của con người miền Nam, nếp sống tại miền Nam, khiến cho các bài bản không y khuôn như bản gốc. Người đờn cũng như người ca không muốn giữ nguyên thủy, như thầy đã dạy, mà luôn có đôi nét thêm thắt, thay đổi, tô điểm. Cái đặc tính của dân miền Nam là khi đờn, phải đờn những bài nhạc đúng theo cổ truyền, tức là đờn chân phương, rồi mới thêm thắt những luyến láy, những câu khác, để khiến mỗi lần nghe một lần khác nhau. Cái đó gọi là « đờn ca hoa lá ». (Đó có lẽ là lời giải thích chân phương nhất về bộ môn nghệ thuât này, NS Trần Quang Hải, con trai GS Trần Văn Khê)