default-thumb-voh-radio-podcast

Dọn "rác trời" tại Hà Nội - Cần một biện pháp cụ thể

Rác trời hiểu đơn giản là đường dây mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình… Rác trời trên là do các công ty điện lực, các nhà mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình... hiện nay đều sử dụng cột điện để kéo dây đấu nối đến tận...

14:00 GMT+7, Thứ Hai, 18/9/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
124300Chia sẻ