default-thumb-voh-radio-podcast

Đưa lịch sử vào âm nhạc thiếu nhi sẽ ra sao?

Như chúng ta đã thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đưa lịch sử vào sáng tác âm nhạc, nhưng làm thế nào để phổ biến, lan tỏa các sáng tác đó dường như cũng là vấn đề cần quan tâm.

09:00 GMT+7, Chủ Nhật, 05/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
65800Chia sẻ