default-thumb-voh-radio-podcast

Đưa lịch sử vào âm nhạc thiếu nhi

Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam là một trong những nhân vật lịch sử đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho các sáng tác nghệ thuật, trong đó có các ca khúc dành cho thiếu nhi.

09:00 GMT+7, Thứ Hai, 22/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100601Chia sẻ