default-thumb-voh-radio-podcast

Đừng dùng “hy sinh” như vũ khí

Khi 2 đứa mình còn yêu nhau, em và ba má ít nhiều bóng gió về việc "con gái có thì"; rằng em yêu anh chân thành, dành hết cả thanh xuân để đợi chờ anh. Tự anh biết và ghi nhận điều đó hơn ai hết và anh cũng đã chia sẻ với em cái khó của mình...

19:00 GMT+7, Thứ Năm, 25/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
6200Chia sẻ