default-thumb-voh-radio-podcast

Đường Phùng Hưng - đường Người Tình

Một con đường "xáo trộn kim cổ" (theo Sơn Nam - Đất Gia Định xưa). Thời Pháp có tên là đường Paris. Đến năm 1955 đổi làm ra đường Phùng Hưng và giữ cho đến nay.

11:00 GMT+7, Thứ Hai, 20/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
24500Chia sẻ