Gần 70 tuổi vẫn phong độ hơn thanh niên 18:44

Gần 70 tuổi vẫn phong độ hơn thanh niên

Thính giả - 65 tuổi, chia sẽ bí quyết, vẫn khỏe mạnh khi không sử dụng rượu bia, thường xuyên vận động do lao động để duy trì sức bền mỗi ngày