default-thumb-voh-radio-podcast

Gia Định báo

Sài Gòn Gia Định là nơi tờ báo đầu tiên của người Việt ra đời. Được ấn hành ở Sài Gòn và tồn tại suốt 44 năm sau khi phát hành số đầu vào ngày 15 tháng 4 năm 1865. Tờ báo tổng hợp này có khuôn khổ 25 x 32 cm, ra hàng tuần đều đặn phục vụ độc giả.

11:00 GMT+7, Thứ Hai, 27/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
93603Chia sẻ
Những phác họa ban đầu của Gia Định báo dưới dạng những “công văn, nghị định, thông tư, đạo dụ" của chính quyền, được quần chúng ham thích tiếp nhận, thậm chí có những “đòi hỏi” dẫn đến nhiều thay đổi, mà về sau thành ra hẳn một thể loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ báo chí, ngày càng khác biệt so với thuở ban đầu.