default-thumb-voh-radio-podcast

Giữ tỉnh táo để thoát khỏi "Nữ quyền độc hại" - Hashtag Hôm Nay

Với nhiều bạn trẻ, "nữ quyền độc hại" là cụm từ để chỉ những hành động đấu tranh vì nữ quyền nhưng theo hướng tiêu cực. Đó có thể là việc kêu gọi phụ nữ không làm việc nhà, phụ nữ phải là nhất, hạ thấp vị trí của nam giới… Đây là vấn đề được nhiều bạn trẻ tranh luận trên mạng xã hội.

10:40 GMT+7, Thứ Bảy, 18/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
80400Chia sẻ