default-thumb-voh-radio-podcast

Hiểu đúng tiếng Việt để sử dụng không lúng túng

Tiếng Việt là tài sản vô cùng quý giá của chúng ta, không chỉ là phương tiện quan trọng trong các hoạt động giao tiếp mà còn được ví như một thứ 'căn cước' của nền văn hóa dân tộc. Tuy nhiên trong xu thế hội nhập đã và đang xuất hiện những biến tướng, lai căng cần phải được xem xét chấn chỉnh, định hướng kịp thời để bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

09:00 GMT+7, Thứ Bảy, 01/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
110602Chia sẻ