default-thumb-voh-radio-podcast

Kiếm tìm những mảnh ghép tạo nên một Sài Gòn trầm tích các giá trị

“Con người nào cũng có gốc gác; nơi chốn nào cũng có bản sắc cần phải được hiểu, được giữ, được lưu truyền”… và trách nhiệm đó, không đòi hỏi, không đặt nặng cho ai, mà sẽ là niềm vui hạnh phúc khi được sẻ chia, đồng cảm...

09:00 GMT+7, Thứ Năm, 06/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
163400Chia sẻ