default-thumb-voh-radio-podcast

Loay hoay tìm việc, gen Z "bật khóc" - Hashtag Hôm Nay

Tuỳ ngành nghề cụ thể, giới trẻ Việt cũng không nhất thiết phải có bằng đại học mới có được một việc làm. Bởi các yếu tố để quyết định năng lực của một người không chỉ nằm ở tấm bằng đại học, nhất là rất nhiều bạn thường chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng cũng như học và làm trái ngành nên các bạn vẫn phải tự phát triển bản thân để đáp ứng cho yêu cầu công việc.

09:33 GMT+7, Thứ Ba, 14/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
47701Chia sẻ