default-thumb-voh-radio-podcast

Một đoạn đường ngắn ngủi nhưng tinh hoa

Chúng tôi nhắc đến một nhân vật đặc biệt quan trọng trong diễn trình hình thành đờn ca tài tử ở miền Nam, ông Nguyễn Quang Đại, bà con gọi là ba Đợi. Ngày xưa cứ hễ mà kính trọng ngưỡng mộ, người ta sẽ đọc trại tên đi chứ không dám nhắc thẳng sợ phạm húy.

11:00 GMT+7, Thứ Tư, 12/4/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
45000Chia sẻ