default-thumb-voh-radio-podcast

Mùa hè năm nay sao nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến thế ? - Hộp Thư Radio

Bằng lăng đã tím biếc trên trang giấy, ve sầu gọi hè giục giã mỗi bước chân. Tháng Năm nói lời giã biệt tuổi thơ ngây, bạn và tôi gấp lại tà áo trắng thơm mùi nắng hoa niên để bắt đầu một chặng đường mới.

18:00 GMT+7, Thứ Hai, 08/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
63800Chia sẻ