#23: Mười hai cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng 11:40

#23: Mười hai cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng

Vẫn câu chuyện trên đường Tôn Đức Thắng, hơn một năm sau đó (2016). Bao nhiêu cái cây sẽ bị đốn hạ, bao nhiêu cây di dời, bao nhiêu cây sẽ được giữ lại... người Sài Gòn đếm không sót một!.

Nội dung chính
VOH Podcast - Quý vị nhớ câu chuyện này chúng ta đã nhắc nhiều năm ngoái. Ngày cuối cùng của năm 2014, ngày đầu tiên của năm 2015, thay vì ca ngợi những công trình mới thi công hay khóc than về những tòa nhà bị thay hình đổi dạng, chúng tôi ca hát về những hàng cây sắp bị đốn bỏ trên đường Tôn Đức Thắng, và những chiếc nơ vàng được gắn rất nhẹ nhõm trên thân cây...
Hiện thêmẨn bớt