default-thumb-voh-radio-podcast

Nặng tình với việc giữ nếp đọc sách, giữ hồn cho sách

Ông Võ Văn Rạng - một trong số ít người yêu quý sách và là người hiếm hoi còn lại theo nghề phục chế sách, đóng lại sách cũ, mà như ông nói : vì yêu chữ nghĩa và cũng muốn giữ lại kỷ niệm cho những người yêu sách, nặng tình với việc giữ nếp đọc sách, giữ hồn cho sách !

09:00 GMT+7, Chủ Nhật, 07/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
10700Chia sẻ