default-thumb-voh-radio-podcast

"Nền kinh tế YOLO" ra đời khi "thế hệ bị phong tỏa" chuyển hướng sang tiền mã hóa để có được sự tự do về tài chính - Hashtag Hôm Nay

Là một trong những phương pháp việc làm mới nhất, đặc biệt là trong số các thiên niên kỷ, nền kinh tế YOLO là tất cả về việc không đi theo dòng chảy thông thường của những gì được coi là một nghề nghiệp an toàn và chấp nhận rủi ro để làm những gì người lao động độc lập đã lên kế hoạch làm trong một thời gian dài.

08:00 GMT+7, Thứ Năm, 18/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
52900Chia sẻ